Zauzeće predavaonica - Medicinski fakultet Mostar
Back 02/27/0 - 03/04/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 02/27/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         Anatomija - P   Anatomija - S                                                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5     Med.Fiziologija - TEST1                                                                        
Informatička učionica                               Anatomija - V                          
Anatomski praktikum                               Anatomija - V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                              
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                     Pedijatrijski staž                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Utorak, 02/28/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         Anatomija - P   Anatomija - S                                                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                               Anatomija - V                          
Anatomski praktikum                               Anatomija - V                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                     Pedijatrijski staž                              
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Srijeda, 03/01/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata   Bolesti glave i vrata                                                      
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija Neradni dan
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Cetvrtak, 03/02/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         Anatomija - P   Anatomija -S                                                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                            
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                               Anatomija - V                          
Anatomski praktikum                               Anatomija - v                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                    
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                     Pedijatrijski staž                                      
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Petak, 03/03/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         Anatomija - P   Anatomija -S                                                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1 Neurologija                             Neurologija                                  
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                               Anatomija - V                          
Anatomski praktikum                               Anatomija - v                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat Bolesti glave i vrata                                                    
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                     Pedijatrijski staž                                      
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Subota, 03/04/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar