Zauzeće predavaonica - Medicinski fakultet Mostar
Back 03/20/0 - 03/25/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)
Filter resursa
Ponedjeljak, 03/20/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Anatomija Anatomija Anatomija-Test
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Farmakologija
Predavaonica br.2 Obiteljska medicina
Predavaonica br.3 Medicinska kemija i biokemija
Predavaonica br.4 Farmakologija Farmakologija
Predavaonica br.5 Med.Fiziologija - P20 (A-D) Med.Fiziologija - S17 (A+B) Med.Fiziologija - S17 (C+D) Med.Fiziologija - P21 (A-D)
Informatička učionica Anatomija
Anatomski praktikum Anatomija
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Med.Fiziologija - V14 (C+D) Med.Fiziologija - V14 (A+B)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Utorak, 03/21/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Anatomija Anatomija Anatomija-Test
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Farmakologija
Predavaonica br.2 Obiteljska medicina
Predavaonica br.3 Medicinska kemija i biokemija
Predavaonica br.4 Farmakologija Farmakologija
Predavaonica br.5 Med.Fiziologija - P22(A-D) Med.Fiziologija - S18 (A+B) Med.Fiziologija - S18 (C+D)
Informatička učionica Anatomija
Anatomski praktikum Anatomija
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Med.Fiziologija - V15 i 16 (C+D) Med.Fiziologija - V15 i 16 (A+B)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Srijeda, 03/22/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Anatomija Anatomija Anatomija-Test
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Farmakologija
Predavaonica br.2 Obiteljska medicina
Predavaonica br.3 Medicinska kemija i biokemija
Predavaonica br.4 Farmakologija Farmakologija
Predavaonica br.5 Med.Fiziologija - S19 (A+B) Med.Fiziologija - S19 (C+D) Med.Fiziologija - S20 (C+D)
Informatička učionica Anatomija
Anatomski praktikum Anatomija
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Med.Fiziologija - V17 (C+D) Med.Fiziologija - V17 (A+B) Med.Fiziologija - V18 (A+B)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Cetvrtak, 03/23/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar Anatomija Anatomija Anatomija-Test
Mali amfiteatar
Predavaonica br.1 Farmakologija
Predavaonica br.2
Predavaonica br.3 Medicinska kemija i biokemija
Predavaonica br.4 Farmakologija Farmakologija
Predavaonica br.5 Med.Fiziologija - S20 (A+B) Med.Fiziologija - P23 (A-D)
Informatička učionica Anatomija
Anatomski praktikum Anatomija
Histološki praktikum
Fiziološki praktikum Med.Fiziologija - V18 (C+D)
Predavaonica SKB -8.kat
Predavaonica - Infektivno SKB
Predavaonica - Interno
Konferencijska dvorana
Predavaonica - Pedijatrija
Mikrobiološki praktikum Farmakologija
Kemijski praktikum
Predavaonica - Psihijatrija
Petak, 03/24/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar         Anatomija   Anatomija                           Anatomija-Test                    
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                 Farmakologija     Farmakologija                        
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3     Medicinska kemija i biokemija                                  
Predavaonica br.4     Farmakologija Farmakologija     Farmakologija                        
Predavaonica br.5     Med.Fiziologija - S21 (A+B)   Med.Fiziologija - S21 (C+D)                                                  
Informatička učionica                               Anatomija                          
Anatomski praktikum                               Anatomija                          
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                 Farmakologija                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
Subota, 03/25/0 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM
Veliki amfiteatar                                                                                
Mali amfiteatar                                                                                
Predavaonica br.1                                                                                
Predavaonica br.2                                                                                
Predavaonica br.3                                                                                
Predavaonica br.4                                                                                
Predavaonica br.5                                                                                
Informatička učionica                                                                                
Anatomski praktikum                                                                                
Histološki praktikum                                                                                
Fiziološki praktikum                                                                                
Predavaonica SKB -8.kat                                                                                
Predavaonica - Infektivno SKB                                                                                
Predavaonica - Interno                                                                                
Konferencijska dvorana                                                                                
Predavaonica - Pedijatrija                                                                                
Mikrobiološki praktikum                                                                                
Kemijski praktikum                                                                                
Predavaonica - Psihijatrija                                                                                
 
 
Back 03/20/0 - 03/25/0 Forward (Pokazi cijeli tjedan)